sad

 • 31SAD — abbrev. seasonal affective disorder …

  English World dictionary

 • 32sąd — m IV, D. u, Ms. sądzie; lm M. y 1. «państwowy organ wymiaru sprawiedliwości; zespół sędziów» Sąd apelacyjny, kasacyjny, rewizyjny. Sąd cywilny, karny. Sąd wojewódzki. Sąd dla nieletnich. Prezes sądu. Skład sądu. Wyrok są …

  Słownik języka polskiego

 • 33sad — sȁd1 (sȁda) pril. DEFINICIJA 1. u ovo vrijeme, u ovaj čas, trenutak 2. malo prije 3. (kao riječ koja najavljuje neodređeno oklijevanje ili ono što će biti) [sad nisam siguran; [i]A: Je li to dobro ili loše? B: sad kako se uzme[/i]] 4. (u raznim… …

  Hrvatski jezični portal

 • 34sad — adjective 1 UNHAPPY unhappy, but especially because something unpleasant has happened to you or someone else: What s the matter with him? He looks so sad. | be sad to do sth: I was sad to see them go in the end. (+ about): I was glad to be going… …

  Longman dictionary of contemporary English

 • 35sad — ba·sad; cru·sad·er; dip·sad·i·dae; dor·sad; pe·ris·sad; sad·den; sad·den·ing·ly; sad·dish; sad·dle·less; sad·dler; sad·dlery; sad·dle·tree; sad·du·ca·ic; sad·du·ce·an; sad·du·cee; sad·du·cee·ism; sad·iron; sad·ness; sad; SAD; sad·dle; sad·ly;… …

  English syllables

 • 36sad */*/*/ — UK [sæd] / US adjective Word forms sad : adjective sad comparative sadder superlative saddest 1) feeling unhappy, especially because something bad has happened Reading her letter made us all feel a little sad. sad about: I felt sad about leaving… …

  English dictionary

 • 37sadə — sif. <fars.> 1. Mürəkkəb olmayan, çətin olmayan, asan həll olunan, bəsit, asan. Sadə məsələ. Sadə iş. – Bu şərtlər olduqca sadə idi. S. H.. <Orxan:> Bət bənizin solmuş, çöhrən dəyişmiş; Qolay sanma, deyil bu sadə bir iş. H. C.. 2. xüs …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 38şad — sif. <fars.> 1. Sevinən, şən, fərəhli, məmnun. Şad adam. Şad üz. Şad gözlər. Könlü şad olmaq. – Daşdəmir əmi öz tütünü barəsində belə tərifləri çox eşitmiş olduğunu göstərən şad bir səslə dedi. M. Rz.. Şad etmək (eləmək, qılmaq) –… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 39sad — [[t]sæ̱d[/t]] ♦♦ sadder, saddest 1) ADJ GRADED: oft ADJ that/to inf, ADJ about n If you are sad, you feel unhappy, usually because something has happened that you do not like. The relationship had been important to me and its loss left me feeling …

  English dictionary

 • 40sád — ú m, prvi pomen stil. sád a (ȃ) 1. užitni del rastline, ki sestoji iz semena in osemenja: sadovi se debelijo, odpadajo, zorijo; obirati, pobirati sadove; okusen, sočen, zrel sad / koščičasti, mesnati, pečkati sadovi / užitni sadovi / drevo… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika